آدرس دفتر مرکزی

تهران، ولنجک، دانشگاه شهید چمران، پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

آدرس دفتر اهواز

اهواز، شهرک صنعتی شماره3، چهارراه اول، سمت راست، شرکت پترو برهان اریس

دکل های حفاری

خوزستان، اهواز، شهرک صنعتی شماره5

تلفن تماس

021-22419455

فکس

021-22419455