شرکت صنایع پتروشیمی برهان فرآیند اروند اواسط تابستان 99 با هدف تکمیل زنجیره هلدینگ پترو برهان اریس اروند شامل اورهال پالایشگاه ها و پتروشیمی ها و طراحی و ساخت تجهیزات نفتی شروع به کار کرد.

اورهال و تعمیرات اساسی صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

اورهال و تعمیرات اساسی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در لغت به معنای بازبینی، معاینه، بررسی کردن، تعمیر کامل کردن و بازدید موتور می باشد.

معنای اصطلاحی و کاربردی اورهال و تعمیرات اساسی در صنعت

اورهال و تعمیرات اساسی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی یا بروزرسانی به تعمیرات اساسی پالایشگاه ها، پتروشیمی، نیروگاه ها و سایر تجهیزات در شبکه گفته می شود بدین معنی که تعمیرات اساسی یا بازسازی ، قبل از رسیدن دستگاه به یک حالت مشخص از شکست یا خرابی انجام می شود. این عملیات نقش پیشگیری از شکستگی، سوراخ شدن و حادثه و انفجار در تجهیزات پالایشگاهی را ایفا می کند.
می توان گفت بازرسی فنی از تجهیزات به کار رفته یکی از مراحل اولیه در اورهال پالایشگاهی است که طبق تجربه بحث خوردگی در نقاط اتصالات لوله و نیز در محل هایی که جریان مواد موجود در لوله ها عوض می شود و این امر مهم از شدت و سرعت بیشتری برخوردار بوده و این نقاط با دقت و حساسیت بیشتری بازرسی و کنترل می شود.
اورهال را معمولآ افراد متخصص و با تجربه به دلیل پیچیدگی دستگاه های صنعتی انجام می دهد و به همین دلیلی برای جلوگیری از خطرات احتمالی باید از نیروهای متخصص مکانیک، الکتریک، الکترونیک و صنایع استفاده کرد.
شرکت صنایع پتروشیمی برهان فرآیند اروند با دارا بودن کارشناسان فنی و متعهد خود و سابقه چندین ساله آنها در فعالیت و اجرای پروژه های متعدد در جهت خدمات اورهال و تعمیرات اساسی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی آمادگی خود را جهت عقد قرارداد با فازهای پالایشگاهی و سایت های پتروشیمی جهت انجام خدمات اورهالی اعلام می دارد.

About Images